การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนกันตะบุตร  ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ที่ได้รับคัดเลือกจากระดับห้องเรียน  เป็นตัวแทนของแต่ละระดับชั้นร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลการประชุมและการโหวตเลือกประธานเครือข่าย ปีนี้ดังนี้ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง รุ่นที่ 12 ประธานได้แก่   พล.ต. สุภาพ. ทองขาว ผู้ปกครองของเด็กชายอจลวิชญ์ ห้วยระหาญ ป.3 รองประธานคนที่ 1. นางจิตรา. คงสำราญ ผู้ปกครองของเด็กชายเจษฎา. คงสำราญ ป.6 รองประธานคนที่ 2. นางยิ่งลักษณ์. สินธุโร ผู้ปกครองของเด็กชายชินวัตร. สินธุโร

Continue reading


กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดจันทรสโมสร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกันตะบุตร โดยท่านผู้อำนวยการ  อาจารย์อรพิน  นะราย  ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา และปฏิบัติกิจกรรมฟังธรรมนำไปคิด ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    

Continue reading


หาเสียง”การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2561″

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ได้จัดกิจกรรมให้ผู้สมัครเป็นประธานนักเรียน ได้มาหาเสียงกับน้องๆ หน้าเสาธง

Continue reading


กิจกรรมเสาธง 5 นาที โดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดย จ.ส.อ. ชัชวาลย์  แสวงสุข  มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกันตะบุตร ในเรื่องพระนามพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10    

Continue reading


ยินดีต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนกันตะบุตร                                                                          

Continue reading


ขอบขอบพระคุณ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์

ขอบขอบพระคุณ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์ ให้การสนับสนุนพลทหาร ในการช่วยยกรื้อ เวทีการแสดงวันครอบครัว เมื่อวันที่ 12 กพ 2561  

Continue reading


คนดีศรีกันตะบุตร ประจำปีการศึกษา 2560

คนดีศรีกันตะบุตร ประจำปีการศึกษา 2560 ท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในงานวันครอบครัว 9 กุมพาพันธ์ 2561 ได้แก่ เด็กหญิงศุภาวีย์ ภานุเวศ ม.3 เด็กชายรณชัย นิลบุตร ม.3

Continue reading


กิจกรรม เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ประจำปี 2560

โรงเรียนกันตะบุตร ขอแสดงความยินดี นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรม เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ประจำปี 2560 โดยท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนนักเรียน(หัวหน้าห้อง)        

Continue reading