ติดต่อเรา

โรงเรียนกันตะบุตร ตั้งอยู่เลขที่ 71 ถนนอำนวยสงคราม
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2241-5214,0-2669-1101
โทรสาร 0-2669-1102