โรงเรียนในเครือ

สถาบันในเครือตั้งตรงจิตร เป็นกลุ่มโรงเรียนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ และจาก สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( องค์การมหาชน ) เรียกโดยย่อว่า สมศ. แล้วทั้งสิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียน รายนามดังต่อไปนี้

TCC GROUP

วิทยาลัยราชพฤกษ์
  เลขที่9 หมู่1 ถนนนครอินทร์ ต.บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1113
  โทรศัพท0-2432-6111 โทรสาร 0-2432-6107-8
  เว็ปไซต์ :www.rc.ac.th อีเมล์ : rc@rc.ac.th

โรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
  279 ถ.เลียบคลองปะปา แขวงประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพ, 10800.
  โทรศัพท์.0-2585-0079,0-2585-9252,0-2913-3792
โทรสาร.0-2587-2777
  เว็บไซต์:www.wbac.ac.th อีเมล์: info@wbac.ac.th

โรงเรียนตั้งตรงจิตรพณิชยการ และพณิชยการตั้งตรงจิตร
  เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
  โทรศัพท์. 222-4815, 222-8249, 622-1919
โทรสาร. 222-7457, 622-1464
  เว็บไซต์:www.ttc.ac.th อีเมล์: info@ttc.ac.th

โรงเรียนวิมลพณิชยการ ศรีย่าน
  266/9 ถนน นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  โทรศัพท์. 0-2241-4278 , 0-2241-5162 โทรสาร. 0-2669-5198
  เว็บไซต์:www.wcs.ac.th อีเมล์: wimol@wcs.ac.th

โรงเรียนอาชีวศิลปศึกษา
  286 แขวงถนนนครชัยศรี เขตดุสิต กทม. 10300
  โทรศัพท์. 02 241-3795 , 02 243-5444 โทรสาร. 02 669-3216
  เว็บไซต์:www.archivasilp.ac.th
  อีเมล์: archivasilp@archivasilp.ac.th

โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
  224/9 ปากทางเข้าวัด โฆษิตวิหาร ถนนเทพกระษัตรี ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
  โทรศัพท์. 0-7621-4147 , 0-7621-5419 โทรสาร. 0-7621-4613
  เวปไซค์:www.phukettechno.ac.th อีเมล์:
  vara@phukettechno.ac.th