เด็กหญิงเบญญาภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล อ.2/1 รับรางวัลชมเชย

ขอแสดงความชื่นชม (น้องนัชชา)
เด็กหญิงเบญญาภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล อ.2/1
ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จาก 44 คน
ในการแข่งขันยิมนาสติกที่จังหวัดเชียงใหม่