นักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิมลบริหารธุรกิจ มาทำกิจกรรม กับน้องๆ

กิจกรรม