รางวัลชนะเลิศ รางวัลสถานศึกษาสะอาดร่มรื่น จาก สำนักงานเขตดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกันตะบุตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลสถานศึกษาสะอาดร่มรื่น จาก สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร