นักเรียนประถม ๑-๔ ร่วมกิจกรรมสก๊อตคิดส์ ที่ห้างสุพรีมสามเสน

นักเรียนประถม ๑-๔ ร่วมกิจกรรมสก๊อตคิดส์ ที่ห้างสุพรีมสามเสน