แนะแนวการศึกษาที่โรงเรียน วัดประดู่ธรรมมาธิปัตย์ กทม

ฝ่ายแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ได้เข้าแนะแนวการศึกษาที่โรงเรียน วัดประดู่ธรรมมาธิปัตย์ กทม
ให้ทุนการศึกษา สำหรับ ป.6 ต่อ มัธยมฟรี 3 ปี และสิทธิพิเศษต่างๆ ติดต่อสอบถาม ที่ ครูเอก(งานแนะแนว)