ขอบขอบพระคุณ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์

ขอบขอบพระคุณ
ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๓
กรมทหารราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
ให้การสนับสนุนพลทหาร ในการช่วยยกรื้อ
เวทีการแสดงวันครอบครัว เมื่อวันที่ 12 กพ 2561