กิจกรรม เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ประจำปี 2560

โรงเรียนกันตะบุตร ขอแสดงความยินดี
นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับเกียรติบัตร
กิจกรรม เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ประจำปี 2560
โดยท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนนักเรียน(หัวหน้าห้อง)