สำนักงานเขตดุสิตและสาธารณสุข๓๘

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันนี้โรงเรียนกันตะบุตรได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตดุสิตโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ ได้มาตรวจสอบเรื่องสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

Continue reading


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

โรงเรียนกันตะบุตร  ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครอง ที่ได้รับคัดเลือกจากระดับห้องเรียน  เป็นตัวแทนของแต่ละระดับชั้นร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ผลการประชุมและการโหวตเลือกประธานเครือข่าย ปีนี้ดังนี้ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง รุ่นที่ 12 ประธานได้แก่   พล.ต. สุภาพ. ทองขาว ผู้ปกครองของเด็กชายอจลวิชญ์ ห้วยระหาญ ป.3 รองประธานคนที่ 1. นางจิตรา. คงสำราญ ผู้ปกครองของเด็กชายเจษฎา. คงสำราญ ป.6 รองประธานคนที่ 2. นางยิ่งลักษณ์. สินธุโร ผู้ปกครองของเด็กชายชินวัตร. สินธุโร

Continue reading


กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดจันทรสโมสร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกันตะบุตร โดยท่านผู้อำนวยการ  อาจารย์อรพิน  นะราย  ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา และปฏิบัติกิจกรรมฟังธรรมนำไปคิด ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    

Continue reading


หาเสียง”การเลือกตั้งประธานนักเรียน ปี 2561″

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ได้จัดกิจกรรมให้ผู้สมัครเป็นประธานนักเรียน ได้มาหาเสียงกับน้องๆ หน้าเสาธง

Continue reading


กิจกรรมเสาธง 5 นาที โดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ โดย จ.ส.อ. ชัชวาลย์  แสวงสุข  มาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนกันตะบุตร ในเรื่องพระนามพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 10    

Continue reading


ยินดีต้อนรับ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศึกษานิเทศก์  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ได้ออกนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียนกันตะบุตร                                                                          

Continue reading