คนดีศรีกันตะบุตร ประจำปีการศึกษา 2560

คนดีศรีกันตะบุตร ประจำปีการศึกษา 2560 ท่านผู้รับใบอนุญาต ดร.อณาวุฒิ ชูทรัพย์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ในงานวันครอบครัว 9 กุมพาพันธ์ 2561 ได้แก่ เด็กหญิงศุภาวีย์ ภานุเวศ ม.3 เด็กชายรณชัย นิลบุตร ม.3

Continue reading


เด็กหญิงเบญญาภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล อ.2/1 รับรางวัลชมเชย

ขอแสดงความชื่นชม (น้องนัชชา) เด็กหญิงเบญญาภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล อ.2/1 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จาก 44 คน ในการแข่งขันยิมนาสติกที่จังหวัดเชียงใหม่      

Continue reading


รางวัลชนะเลิศ รางวัลสถานศึกษาสะอาดร่มรื่น จาก สำนักงานเขตดุสิต

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนกันตะบุตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลสถานศึกษาสะอาดร่มรื่น จาก สำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

Continue reading