กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดจันทรสโมสร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกันตะบุตร โดยท่านผู้อำนวยการ  อาจารย์อรพิน  นะราย  ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา และปฏิบัติกิจกรรมฟังธรรมนำไปคิด ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    

Continue reading


กิจกรรม เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ประจำปี 2560

โรงเรียนกันตะบุตร ขอแสดงความยินดี นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับเกียรติบัตร กิจกรรม เดอะพิซซ่า คอมปะนี ชวนน้องอ่าน ประจำปี 2560 โดยท่านผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรให้ตัวแทนนักเรียน(หัวหน้าห้อง)        

Continue reading