กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดจันทรสโมสร

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนกันตะบุตร โดยท่านผู้อำนวยการ  อาจารย์อรพิน  นะราย  ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา และปฏิบัติกิจกรรมฟังธรรมนำไปคิด ณ วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร    

Continue reading


เด็กหญิงเบญญาภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล อ.2/1 รับรางวัลชมเชย

ขอแสดงความชื่นชม (น้องนัชชา) เด็กหญิงเบญญาภา สุขวิวัฒน์ศิริกุล อ.2/1 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 2 จาก 44 คน ในการแข่งขันยิมนาสติกที่จังหวัดเชียงใหม่      

Continue reading