กิจกรรมวันดื่มนมโลก และ ชมสวนสัตว์ดุสิต

เมื่อวันที่ ๑ มิถุุนายน ๒๕๖๑  สวนสัตว์ดุสิตร่วมกับองค์กรต่างๆ จัดงานวันดื่มนมโลก  ณ สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยโรงเรียนกันตะบุตรได้รับเกียรติ ร่วมกิจกรรมดังกล่าว   ได้นำนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Continue reading


ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนกันตะบุตร

ผลการเลือกตั้งสภานักเรียนโรงเรียนกันตะบุตรประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประธานนักเรียนได้แก่  เด็กหญิงเจษณี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ รองประธานนักเรียน(คนที่ ๑) ได้แก่  เด็กชายปฏิภาณ  พิวงศ์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ รองประธานนักเรียน(คนที่ ๒) ได้แก่ เด็กหญิงกนกวรรณ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒

Continue reading


สำนักงานเขตดุสิตและสาธารณสุข๓๘

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันนี้โรงเรียนกันตะบุตรได้รับเกียรติจากสำนักงานเขตดุสิตโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และอนามัยโรงเรียนศูนย์บริการสาธารณสุข ๓๘ ได้มาตรวจสอบเรื่องสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน

Continue reading